Stabilni automatski sustavi za gašenje požara upotrebljavaju se u prostorima gdje se nalazi vrijedna oprema ili spisi koje je neophodno dodatno zaštititi od požara.

Izvodimo sustave gašenja požara sa plinom FM-200 i Novec. Takvi su plinovi bez boje i mirisa, a svojim kemijskim svojstvima odgovaraju primjeni za zaštitu od požara skupe elektroničke i informatičke opreme, arhiva dokumenata, knjižnica i biblioteka, muzejskih eksponata i sl.

Bez obzira o kojem se plinu radi, izrađuje se precizan računalni hidraulički proračun strujanja stlačivih fluida kako bi se osigurala visoka učinkovitost gašenja požara, a da ne predstavlja opasnost za ljude koji se eventualno zateknu u štićenom prostoru za vrijeme gašenja.

Strojarska oprema koju ugrađujemo proizvod je kvalitetnih svjetskih proizvođača Chemetron USA i KIDDE Engleska. Elektro oprema sustava gašenja proizvod je engleskih proizvođača KENTEC i CONTROL EQUIPMENT odnosno talijanskog proizvođača BENTEL.

Uz izvođenje stabilnih automatskih sustava gašenja požara plinom osiguravamo i održavanje već postojećih instaliranih sustava baziranih na navedenoj opremi uz osiguranje svih potrebnih dijelova, plina za gašenje, certifikata za posude pod tlakom, te minimalno vrijeme potrebno za eventualnu intervenciju.

 
     
CHEMETRON    
KIDDE FIRE PROTECTION    
KENTEC    
CONTROL EQUIPMENT    
BENTEL SECURITY    
   
     
            Copyright © TESI d.o.o.